نام کاربری : ایمیل : سطح دسترسی : نام : نام خانوادگی : نام مورد نمایش : شناسه کاربری : 0 انسان سالم | نامینامی

انسان سالم

🏖”کریستن دی لارسن” در کتابی تحت عنوان توصیه هایی برای خوش بینان می گوید :

“انسان سالم”
کینه نمی ورزد،
دوست می دارد،
خجالت نمی کشد،
خود را باور دارد،
خشمگین نمیشود و مهربان است…

“انسان سالم”
حرص نمی خورد،
همه چیز را کافی می داند،
حسد نمی ورزد و خود را لایق می داند…

“انسان سالم”
نیازی به رقص و پایکوبی و تظاهر به خوشی ندارد،زیرا شادکامی را در درون خویش می جوید و می یابد…

“انسان سالم”
برای بزرگداشت خود احتیاج به تحقیر دیگران ندارد، زیرا خوب می داند که هر انسان تحفه الهی است…

“انسان سالم”
دوست خواهد داشت و مهر خواهد ورزید…

“تقدیم به مهربان دوستانی که روح سالم دارند”

(Visited 71 times, 1 visits today)

تصاویر بیشتر

فایل های بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل: info@naami.ir
کلیه حقوق معنوی و مادی برای سایت نامی محفوظ می باشد. بهمن 1395