نام کاربری : ایمیل : سطح دسترسی : نام : نام خانوادگی : نام مورد نمایش : شناسه کاربری : 0 ثروت، موفقیت،محبت؟ | نامینامی

ثروت، موفقیت،محبت؟

زن زیبا و با وقاری از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را جلوی در خانه اش دید. کمی اندیشید و سپس به آنها گفت:

 • فکر می کنم خسته و گرسنه باشید، بفرمائید داخل تا چیزی برای خوردن به شما بدهم و تا هر وقت که خواستید درمنزل من استراحت کنید.
  ✨💥💐✨💥💐✨💥💐
  آنها پرسیدند:💥💐💐💥✨
 • شما متاهل هستید؟
  زن گفت: بله
  سپس پرسیدند: 💥✨💐
  -همسرتان خانه است؟
  زن گفت: 💥✨💐💥✨💐
 • نه، او به همراه فرزندم دنبال کاری بیرون از خانه رفته است.
  آنها گفتند:✨💐💐✨💥💐
 • پس ما نمی توانیم وارد شویم منتظر می مانیم.✨💥💐✨💥💐
  زن که انتظار این برخورد باوقار را نداشت 😳در را بست و منتظر آمدن همسرش شد. عصر وقتی همسرش به خانه برگشت، ماجرا را برای او تعریف کرد.💥✨💐💥✨💐
  شوهرش به او گفت: 💥💐💐
  برو به آنها بگو شوهر و پسرم آمده اند، بفرمائید داخل💥✨💐💥✨💐
  زن بیرون رفت و آنها را به خانه دعوت کرد. آنها گفتند:💥✨💐
  ما با هم داخل خانه نمی شویم!!!
  زن با تعجب پرسید: چرا!؟
  یکی از مردها به دیگری اشاره کرد و گفت:💥✨💐💥✨💐
  💥✨💐💥✨💐💥✨💐
  “نام او ثروت است.”و به مرد دیگر اشاره کرد و گفت:”نام او موفقیت است”. و نام من “محبت ” است، حالا انتخاب کنید که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم.
  💥✨💐💥✨💐💥✨💐
  زن پیش همسرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد. همسرش گفت:
  -چه خوب، ثروت را دعوت کنیم تا خانه مان پر از ثروت شود! 💥✨💐
  ولی زن مخالفت کرد و گفت:
 • چرا موفقیت را دعوت نکنیم؟
  در این بین فرزند شان که سخنان آنها را می شنید، پیشنهاد کرد:💥✨💐
 • بگذارید محبت را دعوت کنیم تا خانه پر از مهر و محبت شود.
  مرد و زن هر دو موافقت کردند واز پیشنهاد فرزندشان شاد شدند. زن بیرون رفت و گفت:💥✨💐💥✨💐
 • کدام یک از شما محبت است؟ او مهمان ماست.💥✨💐
  محبت بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدند و دنبال او راه افتادند. زن با تعجب پرسید:💥✨💐💥✨💐
 • شما دیگر چرا می آیید؟
  آن سه مرد با هم گفتند:
  “اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید، بقیه نمی آمدند ولی هرجا که محبت است ثروت و موفقیت هم هست! “
  💥✨💐💥✨💐💥✨💐
  🍂 محبت بزرگترین و اصلی ترین نیروی محرکه بشر به سوی کامیابی،سعادتمندی و شادی است
  💥✨💐💥✨💐
  👈پس با محبت به خلق خدا خدمت کن تا بقیه درهای رحمت بر رویت باز شوند.
  ✨💥💐🙏🙏🙏🙏🙏
(Visited 24 times, 1 visits today)

تصاویر بیشتر

فایل های بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل: info@naami.ir
کلیه حقوق معنوی و مادی برای سایت نامی محفوظ می باشد. بهمن 1395