نام کاربری : ایمیل : سطح دسترسی : نام : نام خانوادگی : نام مورد نمایش : شناسه کاربری : 0 راه حل | نامینامی

راه حل

به نام خدا

یکی بود یکی نبود

یه دختری بود به نام نرگس.نرگس یه دختر مهربان بود اما بعضی ها می خواستند آن را اذیت کنند. آنها هر روز در مدرسه خوراکی هایش رو می گرفتند و می خوردند. نرگس هر روز مجبور بود خوراکی اش را بدهد وگر نه آنهایی که می خواستند او را اذیت کنند می رفتند و به دروغ می گفتند نرگس مرا زد. یک روز نرگس یک فکری کرد .رفت با پول خود کلی شکلات گرفت و بعد به آنهایی که او را اذیت می کردند تعارف می کرد.از آن به بعد دیگر کسی نرگس را اذیت نمی کرد حتی دیگر نمی گذاشتند که نرگس اذیت شود و حتی ناراحت شود و همیشه با نرگس دوست ماندند.

پایان

(Visited 84 times, 1 visits today)

تصاویر بیشترفایل های بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل: info@naami.ir
کلیه حقوق معنوی و مادی برای سایت نامی محفوظ می باشد. بهمن 1395