نام کاربری : ایمیل : سطح دسترسی : نام : نام خانوادگی : نام مورد نمایش : شناسه کاربری : 0 لطیفه | نامینامی

لطیفه

 

دونفر داشتن خرما میخوردن وهسته خرما را به همدیگر پرت میکردند
نفر دیگری ازشون پرسید چکارمیکنید
یکی از آنها جواب داد مگه نمیبینی
جنگ هسته شروع شده
😁😁😁😁😁😁

آخرین خبر : شکرستان

(Visited 83 times, 1 visits today)

تصاویر بیشتر

فایل های بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل: info@naami.ir
کلیه حقوق معنوی و مادی برای سایت نامی محفوظ می باشد. بهمن 1395